Blog

Start met oogmetingen, -onderzoeken en lenscontrole

27 apr 2020

 

Met in achtneming van het Coronavirus hygiene protocol gaan wij vanaf begin mei weer starten met oogmetingen,  oogonderzoeken en contactlens controles.

U begrijpt dat dit enige gewenning zal vragen van u en ons.
Voorlopig houden we de tijdelijke openingstijden aan van 12.00 tot 16.00.
Wij hopen u weer in goede gezondheid terug te zien.

Natuurlijk blijven wij ook per telefoon via 020 - 6 180 187, per email via spannet@planet.nl of via ons
webformulier gewoon bereikbaar.